Metaf Üsic

From Rocklopedia Fakebandica
Jump to navigationJump to search

Supposedly the Swedish music encyclopedia Sohlmans Musiklexikon contains a tongue-in-cheek entry (Mountweazel) about this Turkish musicologist, whose name is a play on the Swedish spelling and pronunciation of the word "metaphysics." Also, if you just use his first initial, you get M. Üsic = music.

This might be the original entry:

Sohlmans Musiklexikon. 1979. Volume 5, Page. 865:

Üsik, Metaf, turkisk musikforskare och pedagog (1878 27/10 - 1914 12/2), presenterade 1912 sina idéer om relationen mellan skäggväxt och musikalisk kreativitet, där han bl a hävdade att den “turkiska musikens” popularitet i Frankrike på 1700-t. var en “den maskulina konstens” seger över ett “effeminerat samhälle”. Det står numera helt klart att verket var avsett som en drift med dåtida turk. musikvetenskap, men det togs på allvar och kom att helt ödelägga Ü:s karriär som seriös forskare. Hans stud. (1904 - 05) av olika former av stimulantias och socialt samlivs inverkan på musiken och musiklivet ledde till misstanken att “skäggteorin” var en drogfantasi. Litt: G Karaboglu, M.Ü., 1948 (turk.)

Translation

Turkish music researcher and educator (1878 27/10 - 1914 12/2), presented his ideas about the relationship between beard growth and musical creativity in 1912, claiming, among other things, that the popularity of "Turkish music" in France in 1700 was a "masculine art" victory over a "effeminated society". It is now clear that the work was intended as an operation with then Turk. music science, but it was taken seriously and was completely destroying Ü's career as a serious scientist. His stud. (1904 - 05) of various forms of stimulantia and social cohabitation on music and music life led to the suspicion that "beardedorin" was a drug fantasy. Litt: G Karaboglu, M.Ü., 1948 (Turk.)

External Links